p1-voorzijde

Artikelen zomermagazine 2022

Op deze pagina vind je de artikelen uit het FOSS zomermagazine 2022.

Wil je het hele artikel lezen? Klik dan op de Titel van het artikel

 

Wil je ons zomermagazine ontvangen zodat je hem thuis lekker kunt doorbladeren?  We sturen hem je graag toe. Aanvragen kan via ons contactformulier

Contactformulier FOSS oudervereniging

 
p2

Voorwoord Trots

Ja inderdaad, ik ben een trotse voorzitter. Waarom? Dit wordt jullie in de komende zinnen wel duidelijk. Want er is genoeg om trots op te zijn! Wat te denken van de nieuwe folder van de FOSS? Iedereen wil ‘m hebben en inmiddels hebben we er al duizenden verspreid. Hopelijk levert dit nieuwe leden op en wellicht ook enkele nieuwe vrijwilligers.

 

Budi Loonen maakt graag lange reizen, zonder beperkingen‘Mijn slechthorendheid is onderdeel van wie ik ben’

Hij noemt zich op internet ‘The Creative Globetrotter’ en één van zijn foto’s is gepubliceerd in de kalender van National Geographic. Toch is Budi Loonen (40) een hele normale jongen, die - ondanks zijn slechthorendheid - zich door niets en niemand laat tegenhouden en graag lange reizen maakt. “Mijn ouders hebben er altijd honderd procent achter gestaan. Dat ik niet goed hoor, is nooit een issue geweest.”

 
p48-achterzijde 3

FOSS-slogan‘Ik ben speciaal,net als jij’bedacht op de markt

De nieuwe slogan van FOSS Oudervereniging is bedacht door de voorzitter, Jack Swinkels. ‘Ik ben speciaal, net als jij’ werd ‘geboren’ op de markt, waar Jack en zijn dochter Britt stonden met een kraam. Met een zeer gevarieerd assortiment: van panty’s tot snoep en van speelgoed tot broodjes. “Britt heeft TOS en is slechthorend, hierdoor is ze niet altijd goed te verstaan. En verloopt de communicatie soms anders dan de mensen verwachten.”

 

Kleurplaat winactie tussen 4 en 8 jaar

 

Kleurplaat winactie tussen 8 en 12 jaar

 
dia1

SamenTrOtSkinderactiviteiten combinerenmet oudercontact

SamenTrOtS is een ouderinitiatief, dat actief is in Eindhoven en Rotterdam. Binnen de doelgroep, kinderen tussen de zeven en veertien jaar met TOS, worden jaarlijks diverse activiteiten georganiseerd.

 

Bij SpraakSaam maak je vrienden voor het leven

Jongeren met TOS komen op hun weg naar zelfstandigheid meer obstakels tegen dan andere jongeren. Denk bijvoorbeeld aan de communicatieve vaardigheden en de snelheid waarmee informatie wordt gedeeld. Om deze jongeren een helpende hand toe te steken en ze de gelegenheid te bieden om met lotgenoten in contact te komen, werd SpraakSaam opgericht. Een vereniging voor en door jongeren met TOS tussen de twaalf en dertig jaar

 
p4-foss-ouders

De allerlekkersteTOS-ti’s

Wat heb je nodig voor 4 tosti’s?  4 plakjes ham, 4 plakjes kaas, 4 eieren, 8 boterhammen, 4 theelepels mosterd, boter.

 

Logopedist en onderzoeker Rob Zwitserlood:‘We ontwikkelen hulpmiddelen voor kinderen met TOS om taal te trainen’

De grammaticale ontwikkeling van kinderen met TOS tussen de zes en tien jaar stagneert niet, maar gaat door. Dit concludeerde Rob Zwitserlood, senior onderzoeker bij het Lectoraat Logopedie van Hogeschool Utrecht, in 2014 in zijn promotieonderzoek. Nu, zo’n acht jaar later, gebruikt hij deze uitkomsten nog vrijwel dagelijks. “Ook oudere kinderen met TOS hebben baat bij therapie. Met behulp van specifieke taaltraining gaan zij aanzienlijk beter presteren op grammaticaal vlak.”

 
afbeelding-samen-sterk

Nieuwe website‘Alles over TOS’deelt info, tips en ervaringen

Als je hoort dat je kind TOS heeft, heb je vaak veel vragen. Zoals: wat is TOS nu eigenlijk? Welke hulp kan ik krijgen voor mijn kind en mijzelf? Welke ervaringen hebben andere ouders? Deelkracht* wil graag op al deze vragen antwoord geven en is momenteel bezig met de ontwikkeling van een nieuwe website: ‘allesoverTOS.nl’.

 

Ook als je doof of slechthorend bentSporten doe je samen!

Dove en slechthorende kinderen en jongeren blijken minder vaak te sporten dan horende leeftijdgenoten. In het Deelkracht-project Sportparticipatie worden deze kinderen en jongeren gestimuleerd zich aan te melden bij een sportvereniging. Bovendien proberen de initiatiefnemers te bewerkstelligen dat, eenmaal aangemeld, ze ook met plezier samen met horende leeftijdgenoten kunnen én blijven sporten

 
mad-sience-drankjes

‘Met hulp vanmuziektolkenkan ik (weer) meer genietenvan muziek’

Muziektolk Mirjam Stolk was onder meer aan het werk bij het Songfestival 2021 in Nederland, bij optredens van Waylon, K3, Tim Akkerman en André Hazes jr., in de tv-quiz ‘Ik hou van Holland’ en tijdens een groot aantal festivals. Voor Sandra Boertien is zij een welkome aanvulling bij het bezoeken van muziekevenementen. “Bij deze vorm van tolken wordt niet alleen de gezongen tekst, maar ook de muziek visueel gemaakt.”

 

Zweedse puzzel

klik hier voor de oplossing

Woordzoeker

klik hier voor de oplossing

 
p4-foss-oudervereniging

SH-Jong ‘Ook als je slechthorend bent kun je vrijwel alles bereiken!’

SH-Jong is dé organisatie voor én door slechthorende jongeren. Haar motto is: ‘Durf te dromen! Ook als je slechthorend bent kun je vrijwel alles bereiken!’ Met deze pakkende volzinnen begroet SH Jong de bezoekers op haar website. In dit Zomermagazine een interview met Precilla van Aalzum, sinds kort bestuurslid van deze actieve club
jonge mensen.

 

Helemaalhappymet doodle stones

Je komt ze inmiddels op steeds meer plekken in Nederland tegen. Sommige zijn heel eenvoudig, maar er zijn ook echte kunstwerkjes te vinden. Vooral tijdens de afgelopen coronaperiode zijn happy stones (ook wel ‘doodle stones genoemd, red.) populair geworden. En steeds meer mensen houden zich er mee bezig, van jong tot oud.

 
helpende-handen

Nieuw kinderboekover Kjeld,een jongen met woordvindings- problemen

Onlangs verscheen het kinderboek ‘Kjeld is een held’. Het is geschreven door Wilma Versteege en is bestemd voor kinderen van zes tot tien jaar, hun ouders en leerkrachten. Het is niet alleen een spannend boek, maar het bevat ook informatie en tips over omgaan met woordvindingsproblemen. Kinderen kunnen het boek zelf lezen, maar ouders en leerkrachten kunnen het boek ook voorlezen.

 

Het Radboud TOS Fonds‘We moeten zo vroeg mogelijk TOS onderkennen en behandelen’

Je hebt als ouder ervaring met de TOS van je kind. In het meest gunstige geval is TOS toen je kind ongeveer twee jaar was onderkend en begonnen de behandelingen. Misschien ben je, zoals veel andere ouders, pas later ongerust geworden, toen je baby een peuter werd. En je het verschil in taal kon vergelijken met dat van andere kinderen. Als ouder wilde je vast weten wat er speelde en zo kwam je op het pad van hulp en verbetering.

 
p46-foss-dag 2

ZomerseSHakes

Voor 4 watermeloen SHakes heb je nodig:
• 1,5 kilo watermeloen (als het kan zonder pitjes)
• 3 limoenen

 

De passie en ambitie van Erik Schraven:‘Leerlingen met TOS of SH zelfstandiger maken door inclusief onderwijs’

Erik Schraven is directeur Onderwijs TOS Zuid-Nederland bij Kentalis. Zijn grote passie en ambitie is om onderwijs voor leerlingen met TOS inclusiever maken. Met andere woorden: leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis, maar soms ook slechthorende of dove kinderen, die onderwijs volgen via het vso (cluster 2) moeten praktijkonderwijs en vmbo kunnen volgen op een reguliere school.

 
p47-zomer

Vrijdag 14 oktober 2022

Op initiatief van ouders van kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS), wordt jaarlijks een Wereld TOS Dag gehouden. Dit jaar valt Wereld TOS Dag op vrijdag 14 oktober. Op deze dag wordt internationaal aandacht gevraagd voor TOS. En dit is hard nodig!

 

Op zoek naarpassende hulp voorhoogbegaafde jongeren met TOS

‘Op dit moment ben ik bezig met een vraag die mij is gesteld door een moeder van een puberzoon
die hoogbegaafd is en daarnaast TOS heeft. Zij heeft behoefte om in contact te komen met andere ouders, wiens kinderen eveneens HB zijn en TOS hebben. Haar zoon heeft ook de behoefte in contact te komen met andere jongeren.’

 

 
p48-achterzijde 3

‘Als vaders voorlezen,heeft dit positieve effecten op het kind’

Voor het slapen gaan nog even een boekje voorlezen. In veel Nederlandse gezinnen is dit een dagelijkse routine. Wel blijken moeders dit vaker te doen dan vaders. Maar als de vaders voorlezen, heeft dit positieve effecten op kind. “Kinderen tussen 0 en 5 jaar die vaker worden voorgelezen door hun vader, hebben betere taalvaardigheden en cognitieve vaardigheden dan leeftijdsgenootjes waarbij dit minder vaak gebeurt.”

 

Energie inbalans voor dove en slechthorende kinderen

Vakantie! Tijd voor opladen, loskomen van het schoolritme en het eigen tempo bepalen. Voor dove en slechthorende (d/sh) kinderen is dit nog belangrijker dan voor horende kinderen, omdat het voor d/sh kinderen een uitdaging kan zijn om hun energie tijdens schooldagen in balans te houden.