Lid worden

Zonder leden kan een vereniging niet bestaan. 

Het lidmaatschap van FOSS oudervereniging bedraagt €32,50 per kalenderjaar. 

 

 

mijn gegevens aanpassen

 Na het inloggen kunt u, uw gegevens aanpassen. 

 

 

lidmaatschap opzeggen

Wil je je lidmaatschap van onze oudervereniging opzeggen? Dat vinden we jammer.

Opzeggen kan jaarlijks en moet uiterlijk op 30 november van het lopende verenigingsjaar gebeuren.