naamgebaar-deelkracht

Wat is Deelkracht? 

Koninklijke Kentalis, Koninklijke Auris Groep en Nederlandse Stichting voor het Dove en Slechthorende Kind (NSDSK) zijn de erkende expertiseorganisaties op het gebied van auditieve en communicatieve beperkingen. Onderzoekers en zorgprofessionals van deze en andere organisaties werken samen met ervaringsdeskundigen aan het ontwikkelen en inzetten van kennis voor een toegankelijke samenleving. Samen vormen wij het programma Deelkracht.

 


Deelkracht voert het door ZonMw erkende meerjarig deelsectorplan uit. In deelprogramma’s werken alle betrokkenen nauw samen aan één einddoel. Een samenleving die voor zintuigelijk gehandicapten net zo toegankelijk is als voor ieder ander.

Deelkracht is er voor mensen die doof of slechthorend zijn, mensen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS), met doofblindheid en met een communicatief meervoudige beperking (cmb). En natuurlijk voor iedereen die hier meer over wil weten.

FOSS is betrokken bij verschillende projecten van Deelkracht. Het gaat daarbij om projecten voor mensen die slechthorend of doof zijn en projecten voor mensen met een Taalontwikkelingsstoornis. 

In de projecten brengen we onze (ervarings-) kennis en de input vanuit de ouders in. Bij Deelkracht vinden we het belangrijk om ervaringsdeskundigen te betrekken bij de projecten. Dat kan op veel verschillende manieren, bijvoorbeeld door het invullen van vragenlijsten of een vraaggesprek met een onderzoeker. Maar ook door mee te denken in bijvoorbeeld een klankbordgroep of door feedback te geven tijdens het proces van een onderzoek of de ontwikkeling van een product.

 i

 Lijkt het je leuk om ook deel te nemen?

Neem dan contact met ons op op via het contactformulier

deelkracht 2

Ervaringsfestival

Op 19 mei vond het ervaringsfestival van Deelkracht plaats. Op dit festival, speciaal georganiseerd om de ervaringsdeskundigen die meewerken aan de projecten van Deelkracht over TOS te bedanken.

FOSS was op deze dag uiteraard ook aanwezig. Wij hebben de dag als heel waardevol ervaren. We hebben mooie mensen mogen ontmoeten én fijne gesprekken gevoerd, met kinderen, ouders en proffessionals.

Voor de FOSS was het ook een bijzondere dag, omdat we hier voor het eerst onze nieuwe folder konden presenteren en uitdelen.  Ben jij benieuwd naar het Ervaringsfestival?  Bekijk dan het Beeldverslag ervaringsfestival of de Aftermovie 

folders-doos