Bestuur FOSS

Jack Swinkels               voorzitter

Sonja Hooijer                 secretaris

Eric van Loon                 penningmeester

Wytske van Weerden    bestuurslid

Cor Boots                       bestuurslid

ANBI - status 

FOSS oudervereniging heeft een ANBI-status met als nummer 007084407.

Bestuursleden en andere vrijwilligers van FOSS oudervereniging vervullen hun functie onbezoldigd en kunnen op geen enkele financiele tegemoetkoming recht doen gelden. 

Het bestuur en de vrijwilligers worden ondersteund door een (betaalde) beleidsadviseur.

Kamer van Koophandel 

FOSS oudervereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, onder 40024221.