BEP TOS

Bewegen En Praten van kinderen met Taal-en motorische Ontwikkelingsstoornissen

BEPTOS is een project van Hanze Hogeschool Groningen (prof Margreet Luinge).

Taal is van groot belang voor kinderen om zich prettig te voelen. Een niet goed verlopende taalontwikkeling heeft dan ook grote impact op hoe een kind zich voelt. Kinderen met taalontwikkelingsstoornissen hebben vaak ook andere ontwikkelingsproblemen, zoals motorische problemen. Deze kinderen hebben een dubbele handicap; schoolse, sociale en fysieke activiteiten vormen een enorme uitdaging. Vroege herkenning en behandeling is daarom van groot belang om hun kansen op maatschappelijke participatie te vergroten.

Dit project gaat samen met taalexperts en bewegingsexperts in zorg en onderwijs onderzoeken hoe bij jonge kinderen tot vijf jaar een langdurige (chronische) ontwikkelingsstoornis in taal en/of motoriek kan worden ontdekt en hoe dat te onderscheiden van tijdelijke taal- en motorische achterstanden. Dit onderscheid is belangrijk voor de keuze van het juiste zorgtraject.

FOSS participeert in een klankbordgroep met naast ouders, ook afgevaardigden van FENAC (federatie van audiologische centra), ervaringsdeskundigen en inhoudelijke professionals. Tevens zal FOSS helpen bij het werven en de deelname van ouders in het project.  Het project is in september 2022 van start gegaan.