TOZ voor TOS

Toeleiding naar onderwijs vanuit zorg voor kinderen met een TOS

 

Veel kinderen die naar de behandelgroep voor kinderen met (een vermoeden van) TOS gaan, maken aan het eind van de behandeling de overstap (transitie) van ZG-zorg naar onderwijs.

De behandelaren in de ZG-zorg hebben een belangrijke rol in de begeleiding van ouders in de schoolkeuze en de (eventuele) aanvraag van onderwijsondersteuning voor het kind. Ouders voelen zich vaak onvoldoende toegerust om hun kinderen goed te begeleiden in het transitiemoment van zorg naar onderwijs.

Het doel van dit project is de transitie van kinderen met (een vermoeden van) TOS van de Vroegbehandeling naar het onderwijs te optimaliseren.

Dat doen we door twee vragen te beantwoorden:

  • Hoe kunnen we ouders beter toerusten om de schoolkeuze voor hun kind te kunnen maken?
  • Hoe kunnen we de overgang vanuit Vroegbehandeling naar het onderwijs voor ouders en kind, en de toekomstige school optimaliseren?

Het project omvat o.a.

een analyse van de knelpunten en 'best practices' vanuit het perspectief van ouders en professionals in de ZG-zorg en het onderwijs.

Ook wordt een inventarisatie gedaan welke informatie zorg en onderwijs (regulier en speciaal) van elkaar nodig hebben om de transitie te optimaliseren.

 Tijdens het project wordt er een protocol 'TOZ voor TOS' voor professionals ontwikkeld en geïmplementeerd en een wegwijzer voor ouders en reguliere scholen. Vanuit FOSS is Suzan van Raamsdonk betrokken bij dit project.

 

Looptijd onderzoek: september 2021 - september 2023

Onderzoekers: dit onderzoek is een samenwerking tussen NSDSK, Auris en Kentalis, waarbij ook andere zorg- en onderwijsinstellingen, Partners in Verstaan en FOSS betrokken zijn. Er gaat een ervaringsdeskundige ouder deelnemen in de projectgroep.

Meer informatie en contact: