Zorg op afstand

Ervaringen in de Jeugdgezondheidszorg met zorg op afstand tijdens de coronaperiode

 

 

TNO en NCJ voeren samen een onderzoeksproject uit genaamd: “Zorg op afstand in de jeugdgezondheidszorg".

 Het gebruik van zorg op afstand (zoals beeldbellen) in de jeugdgezondheidszorg is nog niet vastgelegd in beleid en in de richtlijnen, terwijl hier grote behoefte aan is. Het NCJ voert daarom samen met TNO een onderzoeksproject uit met als doel hiervoor een richtlijnmodule te ontwikkelen.

In dit project wordt er literatuuronderzoek verricht. Daarnaast worden de ervaringen van zowel professionals als ouders met zorg op afstand in de JGZ tijdens de coronacrisis geïnventariseerd, samengevat en geduid. Hierbij zullen we ons in eerste instantie toespitsen op hun ervaringen met zorg op afstand en het Van Wiechenontwikkelingsonderzoek bij een kind. Ook wordt het inventariseren van de randvoorwaarden meegenomen in het onderzoek.

Op basis van de bevindingen en aanbevelingen over zorg op afstand zal een richtlijnmodule worden ontwikkeld en zal ten minste één JGZ Richtlijn worden aangepast.

Bij het project zijn jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen betrokken. Ook zullen JGZ-organisaties, beheerders, een cliëntenpanel en de beroepsverenigingen betrokken worden. Vanuit de FOSS is Jack Swinkels bij dit project betrokken. 

De looptijd van het project: 18 maanden, van januari 2022 tot juli 2023.