Transitie

Met vertrouwen naar school!

Zorgen voor een optimale overgang van vroegbehandeling naar onderwijs voor Dove en Slechthorende kinderen

Starten op school kan een spannende stap zijn. Voor welke school kies je? Hoe zal het gaan? Hoe zal je kind het vinden? Voor ouders van dove en slechthorende kinderen kan deze stap extra spannend zijn. Om een juiste schoolkeuze te kunnen maken hebben ouders informatie nodig. Informatie over de verschillende soorten onderwijs en de ondersteuning die dove en slechthorende kinderen kunnen krijgen.

In het project Transitie ontwikkelen we producten die ouders van dove en slechthorende kinderen helpen bij de overgang van zorg naar school. Dat doen we door te kijken welke informatie en ondersteuning er al is en wat nog ontbreekt. We gaan met ouders (ervaringsdeskundigen) en professionals uit zorg en onderwijs in gesprek over hun kennis, ervaringen en behoeftes. Hiervoor werken we ook nauw samen met de doelgroep vertegenwoordigende organisaties FODOK en FOSS. Vanuit FOSS is Suzan van Raamsdonk bij dit project betrokken.

We kijken welke informatie nog mist en welke producten nog ontwikkeld kunnen worden. Op die manier kunnen we producten ontwikkelen om ouders zo goed mogelijk te ondersteunen in de overgang van hun kind naar school

Looptijd: 2020-2023