Nieuwe missie FOSS oudervereniging

Geplaatst op 27-07-2021  -  Categorie: Algemeen

 

De afgelopen periode heeft het nieuwe FOSS bestuur zich met name gericht op de interne organisatie en het versterken van de samenwerking. We hebben elkaar beter leren kennen, als mede bestuursleden, als ouders, als mensen die gedreven zijn en zich willen inzetten voor onze mooie oudervereniging.

Samen zijn we gekomen tot een nieuwe formulering van onze missie, die we graag met jullie delen.

Wij dragen hem met trots uit, doe je mee?!

 

Missie

FOSS oudervereniging is een landelijke oudervereniging van en voor ouders van kinderen, jongeren of jongvolwassen met een taalontwikkelingsstoornis of een gehoorbeperking.

Wij vinden dat ieder kind er mag zijn en alle kansen en mogelijkheden moet krijgen mee te doen in de maatschappij, vanuit de gedachte: Ik ben bijzonder, net als jij!

FOSS zet zich in voor de ouders en hun kinderen door de belangen te behartigen, voorlichting en neutrale informatie te geven en lotgenotencontact voor ouders te organiseren

Ouders van kinderen die een gehoorbeperking hebben of een taalontwikkelingsstoornis komen vraagstukken en knelpunten tegen. Ouders van FOSS zijn ervaringsdeskundig en willen hun ervaringen en kennis graag delen. Niet alleen om andere ouders te helpen en te ondersteunen, maar ook om de krachten te bundelen. In Nederland verwachten we van ouders dat zij zélf opkomen voor de belangen van hun kind. Bij FOSS doen we dit samen.