p48-achterzijde 2
 
logo-foss-small

FOSS is de landelijke oudervereniging van en voor ouders van kinderen met een TaalOntwikkelingsStoornis (TOS) of kinderen die slechthorend zijn.

FOSS is er voor jou!

FOSS is de landelijke oudervereniging van en voor ouders van slechthorende kinderen en ouders van kinderen met een TaalOntwikkelingsStoornis (TOS). 

FOSS heeft als oudervereniging 3 hoofdtaken:
 - Behartigen van belangen van ouders én kinderen
 - Ouders met elkaar in contact brengen
 - Toegangelijk maken van informatie over slechthorendheid en TOS bij kinderen

 

Klik op de afbeelding om de folder te bekijken.

bestuur-foss 2

Mijn kind is slechthorend

Mijn kind heeft een taal ontwikkelings stoornis (TOS)

Activiteiten

FOSS organiseert regelmatig ontmoetingen tussen ouders. Dit kunnen ontmoetingen gesprekken zijn rondom een bepaald thema, of juist niet. 

Deze ontmoetingen zijn vanwege Corona op dit moment allemaal digitaal, via TEAMS.  Via de link achter de activiteit kunt u zich aanmelden.

Naast activiteiten die FOSS organiseert vindt u hier ook landelijke activiteiten voor TOS en SH.

ouders-in-contact
 
2022 Activiteit
10 oktober
maandag
19:30 tot
22:00
Ervaar TOS belevingscircuit i.s.m. Auris
Agavedreef 92 - 3563 EN- Utrecht
11 oktober
dinsdag
19:30 tot
22:00
Ervaar TOS belevingscircuit i.s.m. Auris
Voorstad 78 -4461 KP - Goes
12 oktober
woensdag
15:00 tot
17:30
Ervaar TOS belevingscircuit i.s.m. Auris
Dirk Hartogstraat 10 - 4812 GE - Breda( ingang Jacob Edelstraat)
12 oktober
woensdag
15:00 tot
17:30
Ervaar TOS belevingscircuit i.s.m. Auris
Kraaijenveldstraat 2 - 3078 PE - Rotterdam
12 oktober
woensdag
15:00 tot
17:00
Ervaar TOS i.s.m. Kentalis
Talent Vught, Heivoirtseweg 189, 5263EE Vught
12 oktober
woensdag
19:30 tot
21:30
Ervaar TOS i.s.m. Kentalis
Talent Vught, Heivoirtseweg 189, 5263EE Vught
13 oktober
donderdag
19:30 tot
22:00
Ervaar TOS belevingscircuit i.s.m. Auris
Obrechtstraat 2- 2324 VN Leiden

Deelkracht & FOSS

FOSS vindt het belangrijk dat ouders betrokken worden vanuit hun eigen deskundigheid bij projecten en nieuwe ontwikkelingen. FOSS draagt daaraan bij, onder andere door te participeren bij projecten van Deelkracht.

Onder de naam Deelkracht werken onderzoekers, professionals en ervaringsdeskundigen samen aan één einddoel: een samenleving die voor zintuiglijk gehandicapten net zo toegankelijk is als voor ieder ander. Met elkaar voeren zij het door ZonMw erkende meerjarig deelsector plan uit.

 

Lijkt het je leuk om ook mee te denken en jouw kennis en ervaring in te zetten?

Dat kan op veel verschillende manieren, onder andere bij Deelkracht. Zie de pagina ik wil helpen of neem contact op.

TOS informatie-punt

TOS informatie-punt TOS-INFORMATIE-PUNT is een van de projecten binnen Deelkracht waar FOSS actief bij betrokken is. We merken dat bij zowel ouders als professionals, de behandelaars en leerkrachten, er grote behoefte is aan betrouwbare informatie over TOS. De opdracht van het project TOS-informatie-punt is; een website op te zetten waar relevante informatie over TOS beschikbaar is voor zowel ouders, kinderen en jongeren, als professionals. Kort geleden is de eerste fase van dit project afgerond. In deze eerste fase hebben we een onderzoek gedaan om ouders naar hun informatiebehoefte. Maar liefst 88 ouders hebben een vragenlijst ingevuld over hun zoektocht naar informatie over TOS. Op dit moment worden al deze antwoorden en opmerkingen geanaliseerd. Op basis van deze analyse gaat de projectgroep verder naar de volgende fase. In dit vervolg maken we een opzet voor het eindproduct; de website informatiepunt TOS. Lees meer

VN verdrag

Het VN verdrag inzake de rechten voor mensen met een handicap is eind 2006 vastgesteld door de Verenigde Naties. In maart 2017 heeft Nederland dit verdrag mede ondertekend.

In 2016 is het VN verdrag door Nederland officieel bekrachtigd.  FOSS vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen. Hij ondersteunt de uitvoering van dit VN verdrag.