3-1920-aangepaste-hoogte
 
logo-foss-small

FOSS is de landelijke oudervereniging van en voor ouders van kinderen met een TaalOntwikkelingsStoornis (TOS) of kinderen die slechthorend zijn.

FOSS is er voor jou!

FOSS is de landelijke oudervereniging van en voor ouders van slechthorende kinderen en ouders van kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS). 
FOSS heeft als oudervereniging 3 hoofdtaken:
 - Behartigen van belangen van ouders én kinderen
 - Ouders met elkaar in contact brengen
 - Toegangelijk maken van informatie over slechthorendheid en TOS bij kinderen

 MEER OVER FOSS

Mijn kind is slechthorend

Mijn kind heeft een taal ontwikkelings stoornis (TOS)

Nieuws

  

Nieuwe missie FOSS oudervereniging

  De afgelopen periode heeft het nieuwe FOSS bestuur zich met name gericht op de interne organisatie en het versterken van de samenwerking. We hebben elkaar beter leren kennen, als mede bestuursleden, als ouders, als mensen die gedreven zijn en zich willen inzetten voor onze mooie ouderverenigin... Lees meer

Wereld TOS Dag

Vrijdag 15 oktober 2021: Wereld TOS Dag   Wereld TOS Dag valt midden in de maand oktober, zoals jullie weten is oktober TOS maand.   Niet alleen bij FOSS staat in oktober TOS centraal, er worden verschillende activiteiten georganiseerd in oktober die erop gericht zijn meer bekendheid aan TOS ... Lees meer

Activiteiten

FOSS organiseert regelmatig ontmoetingen tussen ouders. Dit kunnen ontmoetingen gesprekken zijn rondom een bepaald thema, of juist niet. 

Deze ontmoetingen zijn vanwege Corona op dit moment allemaal digitaal, via TEAMS.  Via de link achter de activiteit kunt u zich aanmelden.

Naast activiteiten die FOSS organiseert vindt u hier ook landelijke activiteiten voor TOS en SH.

 
2021 Activiteit
2 november
dinsdag
19:30 tot
21:00
Oudercontact avond voor ouders van kinderen met een TOS
digitaal - teams
4 november
donderdag
19:30 tot
21:00
Oudercontact avond voor ouders van slechthorende kinderen
digitaal - teams
21 november
zondag
11:00 tot
15:00
FOSS dag 2021 - speciaal voor ouders
Parc Spelderholt

Deelkracht & FOSS

FOSS vindt het belangrijk dat ouders betrokken worden vanuit hun eigen deskundigheid bij projecten en nieuwe ontwikkelingen. FOSS draagt daaraan bij, onder andere door te participeren bij projecten van Deelkracht.

Onder de naam Deelkracht werken onderzoekers, professionals en ervaringsdeskundigen samen aan één einddoel: een samenleving die voor zintuiglijk gehandicapten net zo toegankelijk is als voor ieder ander. Met elkaar voeren zij het door ZonMw erkende meerjarig deelsector plan uit.

 

Lijkt het je leuk om ook mee te denken en jouw kennis en ervaring in te zetten?

Dat kan op veel verschillende manieren, onder andere bij Deelkracht. Zie de pagina ik wil helpen of neem contact op.

TOS informatie-punt

TOS informatie-punt TOS-INFORMATIE-PUNT is een van de projecten binnen Deelkracht waar FOSS actief bij betrokken is. We merken dat bij zowel ouders als professionals, de behandelaars en leerkrachten, er grote behoefte is aan betrouwbare informatie over TOS. De opdracht van het project TOS-informatie-punt is; een website op te zetten waar relevante informatie over TOS beschikbaar is voor zowel ouders, kinderen en jongeren, als professionals. Kort geleden is de eerste fase van dit project afgerond. In deze eerste fase hebben we een onderzoek gedaan om ouders naar hun informatiebehoefte. Maar liefst 88 ouders hebben een vragenlijst ingevuld over hun zoektocht naar informatie over TOS. Op dit moment worden al deze antwoorden en opmerkingen geanaliseerd. Op basis van deze analyse gaat de projectgroep verder naar de volgende fase. In dit vervolg maken we een opzet voor het eindproduct; de website informatiepunt TOS. Lees meer

VN verdrag

Het VN verdrag inzake de rechten voor mensen met een handicap is eind 2006 vastgesteld door de Verenigde Naties. In maart 2017 heeft Nederland dit verdrag mede ondertekend.

In 2016 is het VN verdrag door Nederland officieel bekrachtigd.  FOSS vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen. Hij ondersteunt de uitvoering van dit VN verdrag.